Izračun kontrolne številke pri modelih sklicevanja na številko obremenitve in odobritve v plačilnem prometu.

Model za izračun


Avtor programa: Matjaž Marcina ©1991-2023
Ta program se lahko na tej strani uporablja za komercialne ali nekomercialne namene
ob upoštevanju ostalih objavljenih pogojev uporabe
This software could be used on this page for commercial or non-commercial purposes
under other published terms and conditions Privacy policy