Kontakt in pripombe
domov

Pravno obvestilo spletnega mesta marcina.net

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani ter poddomene spletnega mesta marcina.net. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu marcina.net so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine Matjaža Marcina (v nadaljevanju avtor) in povezanih oseb, katerih vsebine so pod določenimi pogoji vključene na straneh marcina.net. Ta izdelek vsebuje PHP programsko kodo, prosto dostopno na http://www.php.net/software/

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na marcina.net so informativne narave. Avtor se bo trudil za najboljše možno delovanje marcina.net, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo marcina.net. Vsi uporabniki uporabljajo marcina.net na lastno odgovornost. Niti avtor niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala ali sodeluje pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi marcina.net, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi lahko nastala zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na marcina.net., ta omejitev odgovornosti velja tudi za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini in za škodo ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe marcina.net. Avtor se bo trudil za pravilnost, točnost in ažurnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, popolnosti in ažurnosti. Avtor lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Varovanje osebnih podatkov in zasebnost spletnega mesta marcina.net

Brez privolitve uporabnika ali naročnika, avtor ne zbira in ne obdeluje na tej spletni strani nobenih osebnih podatkov. Med obiskom neznane osebe z neznanega računalnika na tej spletni strani, se zabeležijo podatki nujno potrebni zaradi zanesljivosti prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju. Ti podatki se lahko shranijo v t.i. piškotkih seje, ki se lahko tehnično shranijo na računalniku, ki ga obiskovalec uporablja med obiskom te spletne strani. Do teh podatkov se kasneje v skladu z zakonom, ki ureja to področje lahko dostopa. Veliko spletnih brskalnikov, privzeto nastavljenih sprejme take piškotke in če želite lahko sami nastavite tako, da bo to onemogočeno. V celoti sami nadzirate svojo zasebnost na tej spletni strani kakor tudi vsebino obrazcev na tej spletni strani in njihovo pošiljanje avtorju preko nešifriranega medmrežja. Poslani podatki preko spletnih obrazcev, bodo uporabljeni zgolj za kontakt z obiskovalcem, ki jih je poslal in ne bodo uporabljeni za posredovanje tretjim osebam, razen če je avtor to dolžan po zakonu in na podlagi izvršljive sodne ali upravne pravnomočne odločbe. Kadarkoli lahko zahtevate izbris in prenehanje obdelave tako poslanih osebnih podatkov. Podatki o avtorju ostanejo dostopni v časovnem trajanju kot ga določa zakon, ki ureja to področje, tudi v primeru ukinitve tega spletnega mesta.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite iz omrežja za vašo osebno nekomercialno rabo, pri čemer ne smete spreminjati vsebine ter označb o avtorskih pravicah, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na marcina.net ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa marcina.net za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno rabo. Avtor ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z marcina.net. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost avtorja za vse primere izključena. To pravno obvestilo lahko avtor kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato avtor priporoča, da ga v primeru uporabe marcina.net spremljate na teh straneh.

Obvestilo o uporabi blagovnih znamk

Obvestilo se nanaša na uporabo tujih blagovnih znamk na spletni strani, podstraneh in poddomenah marcina.net. Nekatera imena produktov, omenjena na tej spletni strani, so blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka, ki pripada njenemu lastniku. Imena so uporabljena z namenom identifikacije teh produktov.

Google(TM) in PageRank(TM) sta blagovni znamki družbe Google Inc.

Vse ostale blagovne znamke pripadajo njihovim lastnikom.

Z obiskom te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni s temi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.


Avtor strani: Matjaz Marcina 2003-2022, vse pravice pridržane
Pravno obvestilo